Præsentationsfolder

Brøndagerskolen er en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Visitation

Brøndagerskolen er en kommunal specialskole, omfattet af folkeskolelovens samlede bestemmelser. Fritidstilbuddet gives i den tilknyttede skolefritidsordning efter folkeskolelovens § 3 stk. 4.

Kørsel

VBT står for kørsel til Brøndagerskolen.

Brøndagerskolens kørselsansvarlige er afdelingsleder Tine Zeuner. Tine kontaktes på tlf. 4368 7240.